Procespraktijk

Procespraktijk

Gerechtelijke procedures en begeleiding richting de belastingdienst

In de procespraktijk van HAKA 11 voeren we met en voor ondernemers procedures bij de rechter. Ook begeleiden we u als u een verschil van mening heeft met de belastingdienst.

Vooroverleg

Wilt u duidelijkheid over uw fiscale rechtspositie, dan kunt u met de belastingdienst in vooroverleg treden. HAKA 11 adviseert en begeleidt u bij het vooroverleg. Vaak zijn de rechtsvragen (nog) niet duidelijk in de wet omschreven. U wilt duidelijkheid en HAKA 11 helpt u daarbij. Na het overleg leggen u en de belastingdienst de afspraken schriftelijk vast.

Belastingcontrole

Iedere ondernemer kan een belastingcontrole, ook wel boekenonderzoek, verwachten. De belastingdienst doet zo'n onderzoek in het kader van de aanslagregeling. HAKA 11 kan u voor en tijdens een controle bijstaan en adviseren. De belastingdienst heeft uitgebreide bevoegdheden bij het verzamelen van informatie tijdens de belastingcontrole. Wij zien er op toe dat de verzoeken om informatie binnen deze bevoegdheden blijven.

Bezwaarprocedure

Krijgt u een aanslag waar u het niet mee eens bent, dan kunt u bezwaar maken. HAKA 11 ondersteunt u tijdens de fiscale bezwaarprocedure. We bestuderen het belastingdossier, schrijven een bezwaarschrift en doen een verzoek om te worden gehoord. Tijdens het hoorgesprek kunt u de belastinginspecteur goed uitleggen waarom u het niet eens bent met de aanslag. Wij zorgen voor de fiscale begeleiding in dit hoorgesprek. Uit ervaring weten we dat een discussie op inhoudelijke argumenten goed werkt. Naast de inhoudelijke argumenten is de strategie van belang: wanneer brengen we wat naar voren en hoe doen we dat.

Beroepsprocedure

Mocht het bezwaar niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt in beroep gaan. Uiteraard moet een beroepsprocedure zinvol zijn. Vr het beroep adviseren wij u over de strategie en maken een inschatting van de proceskansen.

HAKA 11 is volledig bevoegd om de beroepsprocedure voor u bij de rechtbank en het gerechtshof te voeren en te bepleiten. U hoeft dus niet een advocaat in te schakelen. Wanneer nodig kunnen wij een schriftelijke procedure bij de Hoge Raad indienen.